Wizja i misja przedszkola

Tu każde dziecko jest jednakowo ważne, kochane i szanowane!

Rozwijamy, doskonalimy i wzbogacamy osobowość dziecka w szerokim kontekście naturalnego działania z uwzględnieniem wiedzy o: przyrodzie, społeczęństwie, technice i sztuce.

Zapewniamy racjonalne żywienie. Istniejemy dla dzieci, rodziców i społeczeństwa. Jesteśmy placówką wspomagającą rozwój dzieci oraz wspierającą rodziców w ich działaniach wychowawczych.

Dążymy do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, kształtujemy jego wrażliwość artystyczną poprzez rozwijanie różnych form aktywności twórczej.