Rozkład dnia

6:30
do
8:10 • Schodzenie się dzieci
 • Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań
 • Praca nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym
 • Zabawy dydaktyczne indywidualne lub w małym zespole
 • Zabawy ruchowe z prawidłami lub ćwiczenia poranne
8:10
do
9:00
 • Zabiegi higieniczne w łazience
 • Śniadanie
9:00
do
11:15
 • Zorganizowane zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
 • Zabawy dowolne dzieci w kącikach
 • Zabawy ruchowe z prawidłami
 • Spacer w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym
 • Zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego lub w kącikach zainteresowań
10:00
do
10:20
Zabiegi higieniczne w łazience
II Śniadanie
12:30
do
14:00
 • Zabiegi higieniczne w łazience przygotowujące do odpoczynku
 • Odpoczynek po obiedzie
 • grupa 3 latki-leżakowanie

14:00
do
14:30
 • Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne
 • Podwieczorek
 • Praca nauczycielki indywidualna lub w małym zespole o charakterze wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym
14:30
do
16:30
 • Praca obserwacyjna, korekcyjna, wyrównawcza dla dzieci
 • Gry dydaktyczne w małym zespole dzieci
 • Zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci
 • Rozchodzenie się dzieci do domu