Rekrutacja

Alfabetyczna lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym umieszczona będzie na drzwiach głównych Przedszkola Miejskiego nr 4 w dniach 15.04- 17.04.2020


REKRUTACJA 2020/2021- WYNIKI

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z harmonogramem, lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych do przedszkola w dniu 22 kwietnia 2020r. o godzinie 8.00.

Odczytanie wyników będzie możliwe 22 kwietnia 2020r. w godzinach od 8.00 do 12.00.

Informacje o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola będzie można także uzyskać w dniu 22-24 kwietnia 2020r. w godzinach 8.00 -12.00 pod numerem telefonu: (14) 681 34 74.
Przedszkole w tym dniu będzie zamknięte dla osób postronnych – Komisja Rekrutacyjna będzie pełniła dyżur telefoniczny.

W przypadku rezygnacji z przyjęcia dziecka do przedszkola, uprzejmie prosimy o powiadomienie Komisji Rekrutacyjnej pod numerem telefonu (14) 681 34 74.


Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej:
Lucyna Majka

Dyrektor PM nr 4:
Małgorzata Lesiak