Rada rodziców

W przedszkolu działa Rada Rodziców, która wspiera pracowników przedszkola, współpracuje z nimi i dba o dobro dzieci.

Przy jej współudziale organizowane są uroczystości, imprezy, wycieczki, a także upominki z okazji świąt.

Wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców będzie zbierać składki na Komitet Rodzicielski.

Składka:  40 zł/ dziecko

Uprzejmie informujemy, iż wpłaty składek na Radę Rodziców można dokonywać na rachunek bankowy:

38 85890006 0030 0973 1886 0001