Programy

PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2020/2021

Nasze przedszkole bierze udział w programach i projektach edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Podejmowane przez nas działania wspomagają m.in. edukację teatralną, prozdrowotną, ekologiczną oraz budują wiedzę o świecie społecznym. Celem naszej edukacji jest poszerzanie zainteresowań dzieci, dbałość o bezpieczeństwo, promocja zdrowia oraz uwrażliwienie przedszkolaków na piękno i konieczność ochrony przyrody. 

KRAJOWY PROGRAM EDUKACYJNY „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”
Program adresowany do dzieci przedszkolnych z udziałem rodziców i opiekunów. Ma na celu wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy i zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionym pomieszczeniu lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program ma charakter profilaktyczny i ma wykształcić u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY „MAMO, TATO WOLĘ WODĘ”
Celem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

AKCJA „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”
Akcja Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom – promująca czytanie dzieciom literatury ma na celu uświadomienie dorosłym, jak ogromne znaczenie dla rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci ma czytanie, a także stworzenie nawyku codziennego czytania im przez co najmniej 20 minut – w domach, przedszkolach.

PROJEKT EDUKACYJNY „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”
W  ramach projektu w przedszkolu najmłodszym przekazywana jest miłość do czytania. Dzieci wraz z nauczycielem wybierają  grupową maskotkę – Misia, który odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w grupie przedszkolnej. Miś będzie także wędrował po domach dzieci. Nauczycielki przedszkola oraz rodzice czytają przedszkolakom książki.

W OGÓLNOPOLSKI  PROGRAM UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ
Celem programu jest upowszechnianie nauki programowania już od najmłodszych lat, wsparcie nauczycieli w procesie nauczania tak aby bez lęku i obaw mogli włączać elementy programowania do zajęć dydaktycznych niezależnie od realizowanych aktualnie treści, wplatać programowanie w edukację matematyczną, językową, społeczną.