Programy

PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2020/2021

Nasze przedszkole bierze udział w programach i projektach edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Podejmowane przez nas działania wspomagają m.in. edukację teatralną, prozdrowotną, ekologiczną oraz budują wiedzę o świecie społecznym. Celem naszej edukacji jest poszerzanie zainteresowań dzieci, dbałość o bezpieczeństwo, promocja zdrowia oraz uwrażliwienie przedszkolaków na piękno i konieczność ochrony przyrody. 

KRAJOWY PROGRAM EDUKACYJNY „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”
Program adresowany do dzieci przedszkolnych z udziałem rodziców i opiekunów. Ma na celu wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy i zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionym pomieszczeniu lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program ma charakter profilaktyczny i ma wykształcić u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY „MAMO, TATO WOLĘ WODĘ”
Celem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

AKCJA „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”
Akcja Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom – promująca czytanie dzieciom literatury ma na celu uświadomienie dorosłym, jak ogromne znaczenie dla rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci ma czytanie, a także stworzenie nawyku codziennego czytania im przez co najmniej 20 minut – w domach, przedszkolach.

PROJEKT EDUKACYJNY „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”
W  ramach projektu w przedszkolu najmłodszym przekazywana jest miłość do czytania. Dzieci wraz z nauczycielem wybierają  grupową maskotkę – Misia, który odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w grupie przedszkolnej. Miś będzie także wędrował po domach dzieci. Nauczycielki przedszkola oraz rodzice czytają przedszkolakom książki.

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT CZYTELNICZY „MAGICZNA MOC BAJEK”
Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością

W OGÓLNOPOLSKI  PROGRAM UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ
Celem programu jest upowszechnianie nauki programowania już od najmłodszych lat, wsparcie nauczycieli w procesie nauczania tak aby bez lęku i obaw mogli włączać elementy programowania do zajęć dydaktycznych niezależnie od realizowanych aktualnie treści, wplatać programowanie w edukację matematyczną, językową, społeczną.