ROZKŁAD DNIA


6:30
do
8:10
Schodzenie się dzieci
Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań
Praca nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym
Zabawy dydaktyczne indywidualne lub w małym zespole
Zabawy ruchowe z prawidłami lub ćwiczenia poranne
8:10
do
9:00
Zabiegi higieniczne w łazience
Śniadanie
9:30
do
11:15
Zorganizowane zajęcia dydaktyczno - wychowawcze
Zabawy dowolne dzieci w kącikach
Zabawy ruchowe z prawidłami
Spacer w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym
Zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego lub w kącikach zainteresowań
12:30
do
14:00
Zabiegi higieniczne w łazience przygotowujące do odpoczynku
Odpoczynek po obiedzie
14:00
do
14:30
Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne
Podwieczorek
Praca nauczycielki indywidualna lub w małym zespole o charakterze wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym
14:30
do
16:30
Praca obserwacyjna, korekcyjna, wyrównawcza dla dzieci
Gry dydaktyczne w małym zespole dzieci
Zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci
Rozchodzenie się dzieci do domu