Opłaty

Opłaty:
Opłaty obowiązujące w przedszkolu od 1 września 2019r.:

  • opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 1 zł za 1 godzinę
  • opłata za wyżywienie – 4,80 zł za jeden dzień

Przedszkole realizuje 5-cio godzinną podstawę programową w godzinach od 7:30 do 13.30 z godzinną przerwą na posiłek według ramowego rozkładu dnia pracy przedszkola.