OPŁATY


Opłaty:
Opłaty obowiązujące w przedszkolu od 1 września 2014 r.:
  • opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego - 1 zł za 1 godzinę
  • opłata za wyżywienie - 4,50 zł za jeden dzień
Przedszkole realizuje 5-cio godzinną podstawę programową w godzinach od 7:30 do 13.30 z godzinną przerwą na posiłek według ramowego rozkładu dnia pracy przedszkola.

Umowy o świadczenie usług.
Zapraszamy Rodziców do podpisywania umów o świadczenie usług w sekretariacie przedszkola.