KOMUNIKAT DLA rodziców

Informacja o możliwości uczestnictwa w programie finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzień dobry,

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy jako realizator
pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”,
zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród
 osób niepełnosprawnychinformacji o możliwości uczestnictwa w programie finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach programu ,,Aktywny samorząd” oferowana jest pomoc dla
aktywnych zawodowo rodziców posiadających znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności, poprzez dofinansowanie do kosztów pobytu
dziecka w przedszkolu lub żłobku – Moduł I, Obszar D.

Pomoc obejmuje opłatę za wyżywienie i pobyt dziecka w placówce do
wysokości 300 zł miesięcznie dla każdego dziecka.
Szczegółowe informacje, można uzyskać w siedzibie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica tel.
(14) 680 31 21, (14) 680 31 92 oraz na stronie internetowej
www.pcprpowiatdebicki.pl

Z poważaniem

MGR ANNA KALITA
POMOC ADMINISTRACYJNA

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W DĘBICY

ul. Parkowa 28
39-200 Dębica
TEL (14) 680 31 92