SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM – GRUPA I I II

Jednym z celów podstawy programowej jest wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej powinno wiedzieć, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umieć o nią poprosić. W związku z powyższym 21 maja w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Straży Pożarnej. Cele, które chcieliśmy osiągnąć w czasie spotknia to: nabycie umiejętności odpowiedniego zachowania podczas pożaru, utrwalenie numeru alarmowego do Straży Pożarnej, wzbogacenie wiadomości dzieci na temat ochrony przeciwpożarowej poprzez poznawanie urządzeń służących do gaszenia pożaru (np. wozu gaśniczego), zapoznanie z pracą strażaka oraz budzenie szacunku dla pracy strażaków.
Spotkanie odbyło się w przesympatycznej atmosferze, największą radość sprawiła jednak możliwość przymierzenia hełmu strazackiego.