PRZEGLĄD DOROBKU ARTYSTYCZNEGO PRZEDSZKOLI

Śpiew, tańce, barwne kostiumy i mnóstwo radości.
Na deskach Domu Kultury „Śnieżka” odbył się kolejny, ósmy już
Przegląd Dorobku Artystycznego Dębickich Przedszkoli.

Widownia wypełniła się po same brzegi, przybyli rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i opiekunowie najmłodszych artystów. Prezentacje podziwiali także Ireneusz Kozak, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty, Elżbieta Kęsik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, organizatorka przeglądu oraz szefowe wszystkich placówek biorących w nim udział. A było na co popatrzeć. Panie przygotowujące dzieci opracowały bardzo bogate programy, obfitujące w złożone choreografie, wiersze i bajkowe piosenki. Przedszkolaki bawiły się świetnie, w kolorowych strojach, z uśmiechem na twarzach wzbudzały nieustanny aplauz publiczności. Nasze przedszkole reprezentowały dzieci z gr IV Wiolinki. Do wystepu przygotowała ich pani Ilona Krupa-Cetnarska. Popis swoich umiejetności pokazały w „Kapeluszowej piosence” oraz w pantomimie muzycznej „Barwa ruchu”.
Dzieciaki otrzymały pamiątkowe dyplomy, paczki słodyczy i nagrody rzeczowe.