Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka- gr.1

   „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

                                                                     Janusz Korczak

     20 listopada w gr. 1 obchodziliśmy „Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka”. Dzieciom zostały przybliżone Prawa Dziecka oraz ich wielka ranga. 

Jako dorośli musimy pamiętać, że dzieci mają również swoje prawa. Pomóżmy im chronić własne dobro, własne ja, ponieważ one same nie potrafią jeszcze zadbać o siebie i swój rozwój. Bez wątpienia potrzebują do tego rodziców, opiekunów oraz innych przychylnych im mądrych ludzi, z którymi będą czuły się bezpieczne i kochane. Pamiętajmy o tym!

    Nasze dzieci mają prawo:

  • aby żyć i rozwijać się w dobrych warunkach
  • do opieki i leczenia, kiedy chorują
  • do chodzenia do szkoły, rozwijania zainteresowań
  • do wyrażania własnego zdania w sprawach, które Ich dotyczą
  • do własnych tajemnic i sekretów
  • nikt nie może bić dzieci, krzywdzić, wykorzystywać do ciężkiej pracy, poniżać, lekceważyć, źle traktować
  • kraj, w którym dzieci mieszkają powinien pomagać Ich rodzicom, aby byli w stanie zapewnić Im godne warunki życia, wychowania i kształcenia