MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MATEMATYKI

12 marca przedszkolaki obchodzilły Dzień Matematyki. Matematyka kształtuje i uczy dzieci, jest fundamentem logicznego myślenia. Pełni ważną funkcję w procesach poznawania i rozumienia otaczającego świata. Z okazji Dnia Matematyki przygotowano dla dzieci wyjątkowe, matematyczne zajęcia. Przedszkolaki brały udział zabawach, które pozwoliły na kształcenie kompetencji matematycznych zarówno u młodszych dzieci, jak i u trochę starszych. Przedszkolaki m. in. doskonaliły orientację przestrzenną, liczyły, rozpoznawały figury geometryczne i tworzyły z nich niepowtarzalne obrazy. Wszystkie zadania jakie dzieci wykonywały pokazały, że matematyka może być ciekawa, przyjemna, a przede wszystkim daje dużo radości.