Komunikat dot. otwarcia i funkcjonowania żłobka i przedszkoli.

Do 12 maja br. rodzice/opiekunowie, którzy nie mogą zapewnić dzieciom 
opieki muszą zgłosić w swoim żłobku, przedszkolu lub w szkole (dot. 
dzieci z oddziałów zerowych) deklarację wysłania dzieci do 
żłobka/przedszkola/szkoły wraz z zaświadczeniami rodziców/opiekunów
od 
pracodawcy.
Na podstawie złożonych deklaracji, w konsultacji z Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną, podjęte zostaną decyzje dot. możliwości 
zapewnienia opieki żłobkowej/przedszkolnej w jednej placówce na terenie 
miasta z zachowaniem rygoru higienicznego, sanitarnego oraz 
przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, zgodnie z rekomendacjami oraz 
wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji 
Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.
Żłobek miejski oraz przedszkola pozostają zamknięte do 24 maja, tj. do 
czasu, kiedy zamknięte pozostają również szkoły.
Uwaga: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:
– przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki
samorządu 
terytorialnego,
– żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na 
ograniczenia spowodowane COVID-19,
– rodzic nie zdecyduje się na wysłanie dziecka do placówki.
O dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco w miarę rozwoju 
sytuacji w kraju oraz w regionie

Deklarację wysłania dzieci do przedszkola wraz z zaświadczeniami rodziców/opiekunów od pracodawcy należy wysłać na adres e- mail kontakt@pm4debica.pl