KAŻDY PRZEDSZKOLAK DOBRZE WIE JAK PIERWSZEJ POMOCY UDZIELA SIĘ

23 maja 2013 roku odwiedzili nas uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 4 pod opieką pani Barbary Buszek. Gościli u nas z pokazem pierwszej pomocy.

Uczennice prezentowały przedszkolakom podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Dzieci dowiedziały się m.in. w jaki sposób należy wezwać pogotowie ratunkowe, wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową u osoby dorosłej oraz jak prawidłowo ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej, czterokończynowej Pokaz miał nie tylko nauczyć dzieci zasad udzielania pierwszej pomocy, ale przede wszystkim uświadomić jak ważna jest troska o drugiego człowieka.

Po zakończonej prezentacji przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w ćwiczeniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy, m.in. pomocy przy krwotoku z nosa oraz wykonując zewnętrzny masaż serca na fantomie. Przedszolaki nauczyły się jak należy się zachować w razie ataku groźnego psa, poznały pozycję bezpieczną. Dzieci były bardzo zainteresowane i chętne do działań.