Ekologiczny program dla przedszkoli pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”

Dzieci z grupy 4 realizowały zadania ekologicznego programu dla przedszkoli pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, przygotowanym w porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.


Główne założenie programu:
• zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
• kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
•  propagowanie zdrowego stylu życia
•   zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Podczas zajęć przedszkolaki  nauczyły  się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.