Dyżur wakacyjny

UWAGA RODZICE!

Nasze Przedszkole pełni dyżur w miesiącu sierpniu 2020

Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga czynnie pracujących rodziców/opiekunów prawnych, którzy w żaden sposób nie mogą zapewnić dziecku opieki  (tzn. nie przebywających na urlopie macierzyńskim, bezpłatnym, wypoczynkowym itp.). Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola w okresie stanu zagrożenia epidemicznego mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgłoszenia na dyżur wakacyjny będą przyjmowane  w dniach od 05.06.2020 r. do 19.06.2020 r.  w godzinach pracy sekretariatu tj 7.00-15.00.

Ze względu na stan pandemii zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie               i wysłanie KARTY ZAPISU  pocztą elektroniczną na adres: kontakt@pm4debica.pl

Informacje o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny przekażemy Państwu drogą telefoniczną. (ze względu na stan pandemii).

Prosimy rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ na podstawie wykazu dzieci zgłoszonych ustala się plan pracy nauczycieli i pozostałych pracowników.