Akcje

Akcje społeczne i charytatywne 2019/2020

 ,,Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” Jan Paweł II

Akcje społeczne i charytatywne uczą nas dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować. „Praca” dla innych uczy nas pokory wobec życia. Podjęte działania wzbudzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych (słabszych, mniej sprawnych, mniej zaradnych…), integrują środowisko, uczą empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zrobić więcej!

AKCJA EKOLOGICZNA ”SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA”
To wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.

AKCJA CHARYTATYWNO- EKOLOGICZNA  „WKRĘĆ SIĘ W POMAGANIE”
Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych akcji polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Zbieramy nakrętki po napojach czy detergentach – zebrany towar sprzedawany jest firmie recyklingowej, która zakrętki przerabia na surowiec wtórny (plastikowy granulat)- uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają z kolei na leczenie, rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny dla potrzebującej osoby.


W tym roku zakrętki zbieramy dla Mai Dziedzic z Gumnisk.

AKCJA CHARYTATYWNA, SPOŁECZNO – EDUKACYJNA ” POLA NADZIEI”
Ta ogólnopolska akcja ma na celu  przybliżenie idei ruchu hospicyjnego, – uwrażliwienie dzieci, młodzieży i osób dorosłych na potrzeby człowieka cierpiącego, oczekującego pomocy i opieki w ostatnim okresie życia. Akcja polega na kupieniu i wspólnym posadzeniu cebulek żonkili, tak by utworzyć Pola Nadziei jako wyrazu troski i chęci pomocy osobom chorym na nowotwory. Pozyskane pieniądze zostaną przekazane na rzecz Dębickiego Hospicjum Domowego.  

AKCJA OGÓLNOPOLSKA „GÓRA GROSZA”
Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

AKCJA EKOLOGICZNO- EDUKACYNA  „ZBIERAJ Z KLASĄ”
Ogólnopolski projekt zbiórki zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego „Zbieraj z klasą” ma na celu edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie właściwego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.  Zbierając baterie i sprzęt szkoła otrzymuje punkty, które wymienia na nagrody!

AKCJA „SZKOŁA DO HYMNU”
Inicjatorem akcji jest Minister Edukacji Narodowej Edukacji oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Celem inicjatywy jest zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych.

AKCJA „BohaterOn – włącz historię!”
BohaterON – Jest  to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

„SERCE ZA ODWAGĘ”
Celem akcji jest  przygotowanie kartek świątecznych dla kombatantów, żołnierzy Podziemia Niepodległościowego przez najmłodszych . W ten symboliczny sposób chcemy podziękować  za wielką odwagę, jaką odznaczali się bohaterowie w czasach walki o wolną i niepodległą Polskę. Pragniemy oddać hołd osobom, dzięki którym dzieci mogą bawić się, malować, tańczyć, śpiewać i poszerzać swoją wiedzę.

AKCJA „Zamiast lizaka- karma dla psiaka”
Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska „Psi Azylek” w Dębicy  . Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce karmy.