Witamy na stronie "Tęczowych Nutek"


Przedszkole Miejskie numer 4 w Dębicy jest położone w centrum miasta, w otoczeniu parku, w miejscu spokojnym i zacisznym. Nasze przedszkole mieści się w budynku jednokondygnacyjnym na dużym, ogrodzonym terenie.

Przedszkole "TĘCZOWE NUTKI" gwarantuje:
-opiekę dla dzieci w godzinach od 6:30 - 16:30
-wszechstronny rozwój
-wysoką jakość pracy
-wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
-bezpieczeństwo
-dodatkowe zajęcia (język angielski, tańce, gra na instrumentach perkusyjnych, logopedia, zajęcia korekcyjne)
-ciekawe wycieczki
-dni adaptacyjne dla dzieci 3 letnich

UWAGA!!!


Ważne informacje dotyczące opłat!

Opłaty:
Opłaty obowiązujące w przedszkolu od 1 września 2014 r.:
  • opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego - 1 zł za 1 godzinę
  • opłata za wyżywienie - 4,20 zł za jeden dzień
Przedszkole realizuje 5-cio godzinną podstawę programową w godzinach od 7:30 do 13.30 z godzinną przerwą na posiłek według ramowego rozkładu dnia pracy przedszkola.

Umowy o świadczenie usług.
Zapraszamy Rodziców do podpisywania umów o świadczenie usług w sekretariacie przedszkola.


Wizja i misja przedszkola "Tęczowe nutki"


Tu każde dziecko jest jednakowo ważne, kochane i szanowane!

Rozwijamy, doskonalimy i wzbogacamy osobowość dziecka w szerokim kontekście naturalnego działania z uwzględnieniem wiedzy o: przyrodzie, społeczęństwie, technice i sztuce.

Zapewniamy racjonalne żywienie.

Istniejemy dla dzieci, rodziców i społeczeństwa.

Jesteśmy placówką wspomagającą rozwój dzieci oraz wspierającą rodziców w ich działaniach wychowawczych.

Dążymy do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, kształtujemy jego wrażliwość artystyczną poprzez rozwijanie różnych form aktywności twórczej.


Prosimy o wsparcie dla naszego przedszkola.
Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce "Wsparcie".